Parkeren kampeermiddelen e.d.

Soms is het nodig een caravan, camper of aanhanger bij huis te hebben. De parkeerruimte is in de meeste wijken echter beperkt.

Om die reden is het in onze gemeente verboden om kampeermiddelen en aanhangers langer dan drie achtereenvolgende dagen te laten staan.

Dit verbod geldt op de wegen en en openbare parkeerplaatsen binnen de bebouwde kom van Echteld, IJzendoorn, Ochten, Kesteren, Opheusden en Dodewaard. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van dit verbod.

Kosten

Leges 2017: € 20,88

Bijzonderheden

Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 5.6

Wetten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.