P

 • Parkeervergunning

  De gemeente Neder-Betuwe kent geen parkeerbeleid en geeft dus geen parkeervergunningen af. Dit geldt zowel voor bedrijven als particulieren.

 • Parkeren kampeermiddelen e.d.

  Soms is het nodig een caravan, camper of aanhanger bij huis te hebben. De parkeerruimte is in de meeste wijken echter beperkt.

 • Parkeren voertuigen

  De gemeente heeft regels opgesteld om parkeerproblemen tegen te gaan en het uiterlijk aanzien van de gemeente te beschermen. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 • Paspoort

  Wie met vakantie naar het buitenland gaat, moet over een geldig reisdocument beschikken. In Nederland geldt bovendien een algemene identificatieplicht voor iedereen van 14 jaar en ouder.

 • Paspoort, tweede

  Als u voor zaken of uw beroep veel verschillende landen bezoekt, kunt u een tweede paspoort nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen.

 • Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

  Wanneer u iets wilt plaatsen op of aan de weg, heeft u hiervoor een vergunning nodig.

 • Plakken en kladden

  Hebt u iets bekend te maken? Kladden is verboden, aanplakken mag alleen op de daartoe aangewezen en geplaatste borden.

 • Prijsvraag organiseren

  Wie een prijsvraag organiseert, krijgt te maken met de Wet op de Kansspelen. In sommige gevallen is hiervoor een vergunning nodig.