Openings- en sluitingstijden horecabedrijven, ontheffing

Als u een horeca-inrichting exploiteert, dan moet u zich houden aan de door de gemeente vastgelegde openings- en sluitingstijden. In bepaalde gevallen kunt u een ontheffing verkrijgen om van deze tijden te mogen afwijken.

Hierbij gaat het om een incidentele verlenging van de openings- of sluitingstijden van uw horecabedrijf (bijvoorbeeld met nieuwjaarsnacht).

Vastgestelde sluitingstijden

Horecabedrijven mogen geopend zijn:

  • op zondag tot en met donderdag tot 's nachts 01.00 uur
  • op vrijdag en zaterdag tot 's nachts 02.00 uur
  • Na deze sluitingstijden blijft de zaak gesloten tot 06.00 uur

Voor terrassen gelden afwijkende tijden:

  • op maandag tot en met vrijdag geopend tot 22.00 uur
  • op zaterdag en zondag tot 23.00 uur

Ontheffing aanvragen

Een horecabedrijf kan een ontheffing van de geldende sluitingstijden schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders.

Kosten

€ 158,06 (leges 2019)

Bijzonderheden

Algemene Plaatselijke Verordening art. 2.29 en "Vergunningenbeleid Horeca gemeente Neder-Betuwe 2006".

Sinds 1 juli 2021 geldt de Alcoholwet. De voormalige Drank- en Horecawet is op meer punten dan alleen in naam veranderd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Overigens blijft bestaand lokaal beleid op grond van de Drank- en Horecawet ook geldig na 1 juli 2021. Dat geldt ook voor eerder verleende alcoholvergunningen zolang er niets wijzigt aan de inrichting of qua ondernemingsvorm.

Wetten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij