Overlijden en uitvaart

Als iemand in Nederland is overleden meldt u dit bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Deze gemeente maakt hier vervolgens een akte van op in de registers van de burgerlijke stand.

Iedereen die weet van een overlijden mag hiervan aangifte doen. De aangifte van overlijden gebeurt in de praktijk meestal door de begrafenisondernemer.

Hoe kunt u een aangifte doen?

U kunt de aangifte overlijden online regelen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

De aangifte van overlijden kan ook aan de balie van het gemeentehuis tijdens onze openingstijden. Let op: wij werken op afspraak.

Wanneer kunt u aangifte doen?

Er is geen vastgestelde aangiftetermijn. In verband met de termijn waarbinnen iemand begraven of gecremeerd wordt, vindt de aangifte meestal binnen vijf dagen na de dag van overlijden plaats.

Aangifte doen van overlijden in het buitenland

Als een inwoner uit Nederland in het buitenland is overleden, dan geeft u dit door aan de woongemeente van de overledene. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden. Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.

Vastleggen begrafenis of reserveren van aula op een doordeweekse dag

Wilt u een begrafenis regelen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Neder-Betuwe. Voor het reserveren van de aula kunt u contact opnemen met:

Vastleggen begrafenis of reserveren van aula in weekend of op feestdag

Wilt u in het weekend of tijdens een feestdag een begrafenis regelen of de aula reserveren? Dan kunt u contact opnemen met:

Grafuitgifte

De gemeente Neder-Betuwe kent zeven gemeentelijke begraafplaatsen:

  • Markstraat te Opheusden
  • Dalwagenseweg te Opheusden
  • Nedereindsestraat te Kesteren
  • Kalkestraat te Dodewaard
  • Hoef te Ochten
  • Bij de NH Kerk in Hien te Dodewaard
  • Bij de NH Kerk te Dodewaard (gesloten voor begraven)

De graven worden op het moment van ingebruikname uitgegeven voor een periode van 10 of 25 jaar. Daarna is het mogelijk te verlengen (PDF, 273 kb) voor 10 of 20 jaar. Ook bestaat de mogelijkheid om afstand te doen (PDF, 284 kb) van het graf. Daarbij is het mogelijk om de grafrechten aan iemand over te dragen (PDF, 281 kb).

Als de rechthebbende van een graf onverhoopt komt te overlijden, dan schrijft de gemeente de naaste familie aan. Deze krijgen de mogelijkheid om de grafrechten over te nemen (PDF, 272 kb).

Mocht u als rechthebbende verhuizen, dan is het verstandig om een adreswijziging rechthebbende (PDF, 269 kb) in te vullen. De gemeente kan u dan benaderen als dit nodig is, bijvoorbeeld bij beschadiging van het monument, verlenging huurtermijn en dergelijke.

De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk vanaf 8.00 uur tot een half uur na zonsondergang. Het begraven van overledenen en het bezorgen van as is mogelijk op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur en op zaterdag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur.

Onderhoud begraafplaatsen

Van de Bijl & Heierman BV uit Opheusden verzorgt het beheer en onderhoud van begraafplaatsen in Neder-Betuwe.

Met vragen over het beheer en onderhoud kunt u contact opnemen met:
de heer M. van de Sluis
t. 06-19200723
e. info@vdbh.nl (t.a.v. dhr. M. van de Sluis)

Vragen, klachten, opmerkingen of suggesties kunt u ook mailen naar klachten@vdbh.nl.

Kosten

Om een aantal zaken te kunnen regelen na een overlijden, heeft u een afschrift van de akte nodig. De kosten hiervoor zijn € 14,00.

Grafmonument

Wanneer u een grafsteen of gedenkplaat bij een graf wilt plaatsen, heeft u daarvoor een vergunning nodig. De aanvraag voor deze vergunning wordt meestal ingediend door een steenhouwerij. Hier worden wel legeskosten voor in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 60,28

Er zijn praktische redenen waarom de gemeente bepaalde eisen stelt aan grafmonumenten. Natuursteenbedrijven zijn op de hoogte van deze eisen.

Gedenkplaatje verzamelgraf/strooiveld

Bij een asverstrooiing of ruiming van een graf bestaat de mogelijkheid om door de gemeente een gedenkplaatje te laten aanbrengen op het daarvoor bestemde gedenkteken conform de door de gemeente gehanteerde afmetingen, belettering en materiaal.

Op dit plaatje kan vermeld worden:

  • De naam van de overledene (voorletter(s) en achternaam)
  • Geboortedatum
  • Overlijdensdatum

Voorbeeld:

gedenkplaatje

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een gedenkplaatje te plaatsen, dan kan dit door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier gedenkplaatje (PDF, 277 kb) . Dit formulier stuurt u vervolgens naar de gemeente Neder-Betuwe, team Gemeentewinkel.

Het gedenkplaatje wordt voor een termijn van 10 jaar geplaatst. De kosten bedragen € 90,71

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.