Ondertrouw

Gaat u trouwen? Of wilt u uw partnerschap registreren?

U doet melding van uw voornemen met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Deze melding dient u minimaal 14 dagen en maximaal 1 jaar voor het huwelijk te doen. 

Regel uw melding online:

Om uw melding te voltooien heeft u nodig:

  • DigiD voor beide partners (nog geen DigiD? regel dit via de website van DigiD.
  • Scan van de legitimatiebewijzen van beide partners
  • Scan van de legitimatiebewijzen van de getuigen (per bruidspaar: minimaal 2, maximaal 4)

Let op! Bij de melding van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap moet u leges betalen!

Als u alle stappen doorlopen heeft, is de melding voorgenomen huwelijk voltooid. Nadat uw melding bij ons ontvangen is, gaan wij uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw ondertrouw en onder andere de datum en tijd  van uw huwelijk. 

Woont u in het buitenland en bent u beiden of is één van u Nederlander?

Dan moet u, om in Nederland te kunnen trouwen, in Den Haag de melding van het voorgenomen huwelijk doen.

Heeft u in het buitenland gewoond of bent u in het buitenland geboren?

Dan kunt u het beste contact met ons opnemen. We overleggen of u nog aanvullende documenten nodig heeft. Het kan zijn dat die documenten uit het buitenland moeten komen. Dat kost vaak tijd, soms maanden. Dus neemt u ruim voor uw geplande huwelijksdatum contact met ons op. Indien de documenten niet in orde zijn, kunnen wij helaas het huwelijk geen doorgang laten vinden.

Kosten

Bij de melding van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap moet u leges betalen.

Bijzonderheden

Geldigheid

De ondertrouw is een jaar geldig vanaf de dag na melding. Tussen de melding en het voltrekken van het huwelijk zitten minimaal 14 dagen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.