Omgevingsvergunning, inzage

Omgevingsvergunningen worden gepubliceerd. Hierdoor weet u wat er speelt bij u in de buurt en kunt u eventueel bezwaar maken tegen de plannen.

Ingediende plannen publiceert de gemeente wekelijks op:

Daarnaast kunt u de ingediende aanvragen omgevingsvergunning op afspraak inzien.

Inzage kan wenselijk zijn als u overweegt bezwaar te maken tegen het verlenen van een omgevingsvergunning. Binnen 6 weken nadat een besluit is afgegeven op de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314 (www.odrivierenland.nl).

Kijk ook bij