Nederlanderschap, bewijs

Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Het bewijs is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.

Het bewijs kan uitsluitend worden aangevraagd door de burger zelf of door zijn/haar gemachtigde. Het afschrift wordt niet aan derden afgegeven.

Levering

Aan de balie Gemeentewinkel kunt u of iemand die door u is gemachtigd, onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs dit document afhalen.

Hoe lang duurt het?

Klaar terwijl u wacht.

Kosten

€ 7,70

Meenemen

Geldig legitimatiebewijs.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij