Naamgebruik, verzoek aanduiding

Het is verboden zomaar de naam van een ander te gebruiken. Een uitzondering op deze regel is het gebruik van de naam van de partner.

Echtgenoten mogen elkaars achternaam gebruiken. Dit geldt niet alleen voor gehuwde paren, maar ook voor partners die hun relatie hebben laten registreren bij de burgerlijke stand. Voor het gebruik van de achternaam van de (gehuwde of geregistreerde) partner zijn drie mogelijkheden:

  • eerst de eigen naam, gevolgd door de naam van de partner;
  • eerst de naam van de partner, gevolgd door de eigen naam;
  • de naam van de partner in plaats van de eigen naam.

Voorbeeld: De heer Pietersen en mevrouw Jansen zijn met elkaar getrouwd (of zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan). Als naamgebruik kan mevrouw Jansen kiezen uit:

  • mevrouw Jansen-Pietersen
  • mevrouw Pietersen-Jansen
  • mevrouw Pietersen

Voor de heer Pietersen geldt hetzelfde. Tevens bestaat nog steeds de mogelijkheid om alleen uw eigen naam te gebruiken.

Hoe lang duurt het?

De gemeente is wettelijk verplicht binnen vier weken na het verzoek hieraan gevolg te geven. Indien de gemeente het voornemen heeft geen gevolg te geven aan het verzoek dient u hiervan op de hoogte gesteld te worden door een schriftelijke mededeling onder vermelding van de gronden.

Direct regelen

Het verzoek tot wijziging naamgebruik kunt u digitaal aanvragen. U dient hiervoor in te loggen met uw DigiD.  U kunt uw verzoek ook aangeven aan de balie. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Kosten

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Bijzonderheden

Het gaat hier om het gebruik van de achternaam in het dagelijks verkeer. De officiële naam die iemand heeft (geslachtsnaam), verandert daar niet door. Het huwelijksboekje registreert derhalve alleen de geslachtsnaam van de partners.

Meenemen

Het verzoek tot wijzigen van de aanduiding van het naamsgebruik kan zowel schriftelijk aan de balie als per post vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs worden gedaan.

Indien u naar het gemeentehuis komt, moet u een legitimatiebewijs meenemen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij