Monument, omgevingsvergunning

In veel gevallen is het uiterlijk van het monument beschermd en mag dus niet zonder omgevingsvergunning een veranderingen ondergaan. In enkele gevallen is ook het interieur beschermd. Wat er is beschermd is weergegeven in de redengevend beschrijving van het monument. U dient dan een omgevingsvergunning aan te vragen. Deze aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke commissie ruimtelijke kwaliteit.

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert deze werkzaamheden voor de gemeente Neder Betuwe uit.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314 of kijk op www.odrivierenland.nl.

Kijk ook bij