Monument, omgevingsvergunning

In veel gevallen is zowel het interieur als het uiterlijk van het monument beschermd en mag dus niet zonder omgevingsvergunning een veranderingen ondergaan. U dient dan een omgevingsvergunning aan te vragen. Deze aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke monumentencommissie.

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert deze werkzaamheden voor de gemeente Neder Betuwe uit.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314 of kijk op www.odrivierenland.nl.

Kijk ook bij