Milieuklachten

U kunt een milieuklacht hebben. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur- of stofoverlast. U kunt dit rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland. Het provincieloket registreert de klachten centraal en zet deze door naar de juiste instantie. In de meeste gevallen is de omgevingsdienst Rivierenland (ODR) namens de gemeente de uitvoerende instantie voor deze milieuklachten. In de gevallen dat dit niet zo is, wordt de klacht voor afhandeling doorgegeven aan uw gemeente.

Termijnen

Uw klacht wordt geregistreerd bij het provincieloket en in de meeste gevallen aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) doorgegeven. Binnen enkele werkdagen ontvangt u van hun een terugkoppeling. Mocht de klacht worden doorgegeven aan de gemeente dan krijgt u deze terugkoppeling van de gemeente.

Meer informatie

U kunt uw milieuklacht over een bedrijf melden via het provincieloket Gelderland.

Contactgegevens provincieloket Gelderland:
E-mail: provincieloket@gelderland.nl
Telefoonnummer: (026) 359 99 99

Kijk ook bij

Tips

Afhankelijk van de aard van de klacht is het een belangrijke stap om eerst te praten met de veroorzaker van de overlast. In de meeste gevallen is dit voldoende en kunnen er afspraken gemaakt worden. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat dan kunt u uw klacht alsnog melden.