Milieubeheer, vergunning

Wanneer is een Wet milieubeheer vergunning nodig?

Wanneer iemand een bedrijf wil beginnen of veranderen, is vaak de Wet milieubeheer en/of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. Deze wetten spreken niet van "bedrijven" maar van "inrichtingen". De Wet milieubeheer stelt regels aan de milieugevolgen die ontstaan bij het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten. In veel gevallen is een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) voldoende, waarna u gebonden bent aan algemene en eventueel specifiek voor uw bedrijf geldende regels.

Sinds april 2013 verzorgt Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Voor gemeente Neder-Betuwe gaat het alleen om de vergunningverlening- en toezichttaken op het gebied van milieu.