Melding milieu

Wanneer iemand een bedrijf wil oprichten of veranderen, is vaak de Wet milieubeheer en/of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. Deze wetten spreken niet van 'bedrijven' maar van 'inrichtingen'.

Sinds april 2013 verzorgt Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Voor gemeente Neder-Betuwe gaat het alleen om de vergunningverlening- en toezichttaken op het gebied van milieu.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland via www.odrivierenland.nl.

Kijk ook bij