M

 • Marktstandplaats, t.b.v. de weekmarkt

  Wanneer u op de weekmarkt een standplaats wilt innemen, dan moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen.

 • Materialen van gemeente, uitleen

  U kunt (als vereniging of stichting) in sommige gevallen van de gemeente, via Avri, materialen of materieel lenen.

 • Melding milieu

  Wanneer iemand een bedrijf wil oprichten of veranderen, is vaak de Wet milieubeheer en/of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. Deze wetten spreken niet van 'bedrijven' maar van 'inrichtingen'.

 • Melding onjuistheid gegevens derden in Handelsregister

  Heeft u te maken met een (of meer) van onderstaande situaties?

 • Milieu, handhavingsverzoeken

  Het college van burgemeester en wethouders is belast met het toezicht op de naleving van de milieuwetgeving.

 • Milieubeheer, vergunning

  Wanneer is een Wet milieubeheer vergunning nodig?

 • Milieuklachten

  U kunt een milieuklacht hebben. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur- of stofoverlast. U kunt dit rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland.

 • Monument, aanwijzing

  In de Monumentenwet 1988 staat dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zelf of op verzoek van belanghebbenden onroerende monumenten kan aanwijzen als beschermd rijksmonument. Voordat de minister beslist, vraagt hij het advies van de gemeenteraad.

 • Monument, omgevingsvergunning

  Er zijn een aantal regels omtrent monumenten.