Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet lopend of fietsend naar school vanwege de afstand of een handicap? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer.

Voor ieder schooljaar moet u een aanvraag indienen. Bij een eerste aanvraag moet u een uitgebreid formulier invullen en alle gevraagde (medische) verklaringen meesturen. Bij een volgende aanvraag is het invullen van een verkort aanvraagformulier meestal voldoende.

Om het leerlingenvervoer (of de vergoeding)  voor het nieuwe schooljaar op tijd te kunnen regelen, vragen wij u de aanvraag voor 25 april 2020 in te dienen. Op uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kan met 4 weken verlengd worden. Voor het schooljaar 2020/2021 kunt u hier het aanvraagformulier (pdf, 219 kB) en de vervoersverklaring (pdf, 76 kB) downloaden.

Beoordeling aanvraag

Voor de toekenning van het leerlingenvervoer beoordelen we alle aanvragen apart. Daarbij houden we o.a. rekening met twee belangrijke voorwaarden:

  • Is het de dichtstbijzijnde toegankelijke school?

De dichtstbijzijnde school biedt passend onderwijs voor uw kind. Wanneer u kiest voor een verder weggelegen school, dan moet u aantonen waarom de dichterbij gelegen scholen niet passend zijn. De dichtstbijzijnde school past bij uw geloof of levensovertuiging. Wanneer u kiest voor een verder weggelegen school, dan moet u aantonen waarom u bezwaar heeft tegen de richting van dichterbij gelegen scholen. Is de dichtstbijzijnde toegankelijke school binnen een afstand van 6 km van uw huis, dan komt uw kind mogelijk niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.

  • Wat zijn de mogelijkheden van het kind en de ouders/verzorgers?

De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers en de zelfredzaamheid van het kind bij het naar schoolgaan. Bij elke aanvraag doen we daarom onderzoek naar:

  • de mogelijkheden van het  kind om zelfstandig te kunnen (leren) reizen;
  • welke rol ouders/verzorgers daarin kunnen spelen;
  • eventueel noodzakelijke ondersteuning vanuit de gemeente.

Voor een juiste beoordeling van uw aanvraag gaan wij soms met u hierover in gesprek of wij schakelen een medisch extern adviseur in.

Soorten leerlingenvervoer

De gemeente onderzoekt en beslist welke vorm van leerlingenvervoer passend is voor uw kind. Als blijkt dat door de beperking van uw kind begeleiding nodig is, dan krijgt u ook de reiskosten van de begeleider vergoed. U moet zelf voor de begeleiding zorgen. Er zijn de volgende vervoersmogelijkheden:

  • een fietsvergoeding;
  • een vergoeding voor het openbaar vervoer;
  • aangepast vervoer (bus, taxi-bus);
  • een vergoeding voor het eigen vervoer.

Soms is een combinatie van verschillende vervoersvormen de meest haalbare en praktische oplossing.

Eigen bijdrage

Voor leerlingenvervoer naar een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs kunnen wij van u een drempelbedrag of een inkomens afhankelijke bijdrage vragen.

Overzicht scholen

Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de dichtstbijzijnde scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs of scholen die door een relatief groot aantal kinderen uit onze gemeente worden bezocht (overzicht is binnenkort beschikbaar).

Regelingen

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het leerlingenvervoer of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met de beleidsmedewerker leerlingenvervoer (afdeling Sociale Pijler) van de gemeente Neder-Betuwe. Telefonisch bereikbaar op 14 0488. Het bezoekadres is Burg. Lodderstraat 20 in Opheusden (alleen op afspraak).