L

  • Leerlingenvervoer

    Kan uw kind niet lopend of fietsend naar school vanwege de afstand of een handicap? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer.

  • Loterij (verloting) organiseren

    Het is verboden zonder vergunning een loterij te organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt.

  • Luchtruim gebruiken

    Wanneer u op het grondgebied van de gemeente wilt opstijgen of landen met bijvoorbeeld een helikopter, hete luchtballon, kabelballon en mogelijk nog andere luchtvaartuigen, dan hebt u hiervoor een ontheffing nodig van de provincie.

Uitgelicht