K

 • Kadaververwijdering

  De gemeente ruimt kadavers van dieren langs de openbare weg op.

 • Kappen van bomen, omgevingsvergunning

  Wanneer u een boom wilt kappen, heeft u daarvoor mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Regels omtrent het bewaren en verwijderen van bomen en houtopstanden zijn opgenomen in artikel 4.10 t/m 4.12 van de algemene plaatselijke verordening.

 • Kledinginzamelingactie

  Wanneer u voor een goed doel kleding wilt inzamelen, hebt u hiervoor een vergunning nodig.

 • Koninklijke Onderscheidingen

  Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Of wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat, via 14 0488.

 • Koopzondag, informatie

  Het uitgangspunt van de Winkeltijdenwet is een verbod op de zondagsopening. Gemeenten kunnen maximaal 12 koopzondagen per jaar vaststellen.

 • Kortdurend verblijf in Nederland, inschrijving

  Komt u vanuit het buitenland naar Nederland om te werken of te studeren? Dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig voor uw contact met de Nederlandse overheid. Iedereen die in Nederland wil werken of studeren of op een andere manier met de Nederlandse overheid te maken heeft, heeft dit nummer nodig. Dit unieke nummer krijgt u bij inschrijving in Nederland.