Identiteitskaart (Nederlandse Identiteitskaart)

Iedereen van 14 jaar en ouder moet een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen als de politie of een andere gezagsdrager daarom vraagt.

Behalve met een identiteitskaart kunt u zich legitimeren met een paspoort, een rijbewijs en een vreemdelingendocument. De Nederlandse identiteitskaart heeft het formaat van een creditcard en past dus eenvoudig in uw portemonnee.

U moet voor de aanvraag persoonlijk naar de balie van de afdeling Gemeentewinkel komen. U moet de kaart ook weer persoonlijk afhalen.

Toestemming voor minderjarigen

Minderjarigen hebben voor het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart tot hun 12e jaar schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (met legitimatiebewijzen). Het formulier hiervoor kunt u downloaden bovenaan deze pagina of u kunt hier met uw DigiD de toestemming regelen.De toestemming moet voor de aanvraag van het reisdocument bij ons zijn ontvangen. Bij gescheiden ouders is toestemming nodig van de ouder(s) of van degene die belast is met het ouderlijke gezag (met legitimatiebewijzen).

Reizen met kinderen

Hebt u een andere achternaam dan uw kinderen? Dan kan dit problemen geven bij de paspoortcontrole op het vliegveld. U hebt dan een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent; of het ouderlijk gezag heeft.

Meer informatie vindt u op:

Als u toestemming nodig heeft voor het reizen met een minderjarige, kunt u het toestemmingsformulier reizen met minderjarige (nederlandse versie) of het toestemmingsformulier reizen met minderjarige (Engelse versie) invullen.

Spoedprocedure

U kunt gebruik maken van een spoedprocedure. De wachttijd is dan aanzienlijk korter, maar tenminste een werkdag (mits voor 12.00 uur aangevraagd). Houdt u rekening met extra kosten.

Vermissing

Sinds 30 mei 2016 hoeft u niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt hoe u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee.

Als u niet direct een nieuw document aanvraagt, is het toch verstandig om een verklaring van vermissing bij de gemeente af te leggen. De overheid registreert dan het documentnummer van uw vermiste paspoort of identiteitskaart. Deze registratie draagt bij aan de strijd tegen identiteitsfraude. U kunt uw vermissing digitaal doorgeven (met uw DigiD).

Vindt u uw paspoort of identiteitskaart terug nadat u aangifte heeft gedaan? Dan bent u verplicht het document in te leveren bij uw gemeente.

Chip in uw paspoort/identiteitskaart

Uw nieuwe paspoort of Nederlandse identiteitskaart heeft een chip. In deze chip staan gegevens zoals uw naam, foto, burgerservicenummer en de datum waarop het document verloopt. Met een chip zijn deze reisdocumenten nog moeilijker te vervalsen. Ook is het dan bijna onmogelijk dat iemand anders gebruik maakt van uw paspoort of identiteitskaart. U kunt de chip niet zien.

De informatie op de chip kunt u wel bekijken via een apparaat. Deze apparaten zijn geplaatst in alle Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Uw huidige paspoort of identiteitskaart zonder chip blijft gewoon geldig tot de datum waarop het document verloopt.

Vingerafdrukken in Nederlandse identiteitskaart

Vanaf 20 januari 2014 worden er in de Nederlandse identiteitskaart geen vingerafdrukken meer opgenomen.

Pasfoto: strengere eisen

Sinds 26 augustus 2006 gelden strengere eisen voor de pasfoto. Pasfoto’s moeten recht van voren worden gemaakt, in kleur en tegen een lichtgrijze achtergrond. De ogen moeten zichtbaar zijn. Verder moeten mensen neutraal kijken en de mond gesloten houden. Zwart-wit pasfoto’s worden dus niet meer geaccepteerd.

Hoe lang duurt het?

5 werkdagen; bij vermissing langer.

Lichamelijke of geestelijke beperking

Bent u door lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat om uw reisdocument persoonslijk aan te vragen, dan kan een medewerker van onze gemeente naar u toe komen om uw aanvraag in behandeling te nemen. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Gemeentewinkel, tel. 14 0488.

Collectieve lijst

In het verleden was er een regeling getroffen voor het gebruik van collectieve lijsten waarmee jeugdige personen die een schoolreis of een andere groepsreis wilden maken,  zich binnen het Beneluxgebied konden verplaatsen. De lijst diende te worden opgesteld door de directeur van de organiserende onderwijsinstelling, dan wel de leider van de jeugdgroep en vervolgens te worden afgestempeld door de plaatselijke politie. De deelnemers aan de desbetreffende reis hoefden dan niet in het bezit te zijn van een persoonlijk identiteitsbewijs. Deze mogelijkheid is al een aantal jaren geleden afgeschaft. Iedereen die met een school- of groepsreis meegaat dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Voorwaarden

  • in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit;
  • persoonlijk aanvragen en afhalen (ook minderjarigen)

Reis gerelateerde ziekten

Informatie over reis gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD reisvaccinaties

Kosten

  • Identiteitskaart tot en met 17 jaar  (5 jaar) € 32,90
  • Identiteitskaart vanaf 18 jaar (10 jaar) € 64,00
  • Spoedleges: € 50,90

Bijzonderheden

Met de Nederlandse identiteitskaart kan worden gereisd naar de volgende landen: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland (inclusief de Kanaaleilanden), Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische eilanden), Tsjechië, Turkije, IJsland, Zweden en Zwitserland.

In al deze landen kunt u natuurlijk ook met een paspoort terecht. Wie op een Nederlandse (of een nog geldige Europese) identiteitskaart naar Slowakije wil reizen doet er verstandig aan eerst contact op te nemen met de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Slowakije in Nederland.

Net als een paspoort is en blijft een identiteitskaart eigendom van de staat. Daarom mag u geen (Nederlandse of Europese) identiteitskaart weggooien of vernietigen als de geldigheidsduur is verlopen. U moet hem namelijk inleveren als u een nieuw reisdocument aanvraagt, of dat nu een identiteitskaart is of een paspoort.

Meenemen

  • een recente pasfoto;
  • legitimatiebewijs en/of oude reisdocument.
Alle reisdocumenten waarover u beschikt, ook eventuele buitenlandse paspoorten indien u over meer nationaliteiten beschikt. Het oude (verlopen) Nederlandse reisdocument wordt ingenomen. Dit geldt ook voor een verlopen (Europese) identiteitskaart. Nog geldige documenten dient u alleen te tonen. Bent u onlangs genaturaliseerd, breng dan ook uw vreemdelingendocument en het Koninklijk Besluit (KB) mee.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.