Identiteitsfraude en – fouten (meldpunt)

Hebt u te maken met identiteitsfraude? Meldt u dit dan bij het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude – en fouten (CMI).

Doe uw melding via het speciale meldingsformulier op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude. U kunt ook bellen naar de Rijksoverheid via tel 14 00.

Kijk ook eens naar het animatiefilmpje op de website van Rijksoverheid.

 

Melden mogelijke (kopie) fraude reisdocument

Vermoedt u dat er fraude is gepleegd met een kopie of documentnummer van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart? U kunt dit melden bij de gemeente. Uw melding wordt vastgelegd en u moet uw reisdocument inleveren.