Inrit / uitweg vergunning

Voor het aanleggen van een uitweg of het veranderen ervan hebt u een vergunning nodig. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening heeft u (als burger, bedrijf of instelling) een vergunning nodig als u:

 • een uitweg wilt maken naar de openbare weg (verlaging trottoir);
 • van de weg gebruik wilt maken voor het hebben van een uitweg;
 • als u een verandering wilt aanbrengen in een bestaande uitweg.

De gemeente kan een vergunning weigeren in het belang van:

 • de bruikbaarheid van de weg;
 • het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
 • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
 • de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente;
 • de planologische ontwikkeling en/of bestemmingsplan.

De vergunning kunt u als burger en als privépersoon voor uw bedrijf of instelling aanvragen.

Levertijd

Maximaal acht weken met een verdagingmogelijkheid van nog eens acht weken. Uitvoering afhankelijk van planning aannemer en uw wensen.

Externe instanties

Indien een sloot gekruisd moet worden is ontheffing van de Keur van waterschap Rivierenland noodzakelijk.

Kosten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 1. inrit over een (bestaand) trottoir: leges 2020 € 79,59 plus kosten per meter inritband
 2. uitweg in overige situaties: leges 2020 € 187,59 plus de werkelijke kosten van aanleg door de gemeente (volgens offerte van de aannemer)

Extra kosten mogelijk bij noodzakelijk verplaatsen van obstakels, zoals bijvoorbeeld een lantaarnpaal, straatkolk of verkeersbord.

Bijzonderheden

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.12

Wabo art. 2.2, eerste lid, aanhef en onder e.

Wetten

Meenemen

Een omgevingsvergunning voor een uitweg/inrit dient u schriftelijk aan te vragen via www.omgevingsloket.nl.

Vergeet u vooral niet te melden:

 • de naam- en adresgegevens van de aanvrager;
 • het adres van het perceel waar de uitweg gewenst is;
 • de situering van de uitweg  (schets bijvoegen);
 • eventueel te verplaatsen obstakels, zoals bijvoorbeeld een lantaarn, straatkolk of  verkeersbord.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Rivierenland via telefoonnummer 0344-579314 of kijk op de website van Omgevingsdienst Rivierenland.

Kijk ook bij