Verzoek aanwijzing Trouwambtenaar voor een dag

(reeds (B)Abs in andere gemeente)

 

In te vullen door de te benoemen Babs,

 

Geslachtsnaam :………………………………………………………………………………....................

 

Voornamen voluit :………………………………………………………………………………....................

 

Geboortedatum en plaats :………………………………………………………………………………………………….

 

Postcode en huisnummer :………………………………………………………………………………………………….

 

Telefoon :………………………………………………………………………………………………….

 

e-mailadres :………………………………………………………………………………………………….

 

verzoekt hem/haar ten behoeven van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (GP) aan te wijzen tot externe buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke stand (BABS) voor één dag van de gemeente Neder-Betuwe.

 

Geslachtnaam bruidspaar/partners :……………………………………………………………………………………

 

Datum huwelijk of GP :……………………………………………………………………………………

 

Locatie en tijdstip huwelijk of GP :……………………………………………………………………………………

 

En verklaart dat hij/zij:

(kopie geldig legitimatiebewijs bijvoegen);

(afschrift van het besluit van B&W van de gemeente waarin u benoemd bent tot ABS of BABS);

(afschrift van de rechtbank van de beëdiging);

 

U moet de volgende stukken indienen:

- Dit aanvraagformulier, volledig en duidelijk ingevuld.

- Een kopie van de houderpagina van uw geldige paspoort/rijbewijs/identiteitskaart.

- Kopie geldig benoemingsbesluit.

- Kopie proces-verbaal van beëdiging van de rechtbank.

 

Deze aanvraag met bijlage kunt u indienen bij:

Gemeente Neder-Betuwe

Afdeling Gemeentewinkel

Postbus 20

4043 ZG Opheusden

 

Deze aanvraag met bijlage moet uiterlijk twee maanden voor de huwelijksdag door ons zijn ontvangen. Als de aanvraag compleet is, wordt u aangewezen namens burgemeester en wethouders. Daarna neemt een medewerker van de afdeling Gemeentewinkel met u contact op inzake de beëdiging bij de rechtbank (rechtbank Arnhem).

 

Ondertekening

 

Plaats :………………………………………………………………….

 

Datum :…………………………………………………………………

 

Handtekening:…………………………………………………………..