Huisnummering, toekenning

De gemeente heeft de wettelijke plicht om elk huis te nummeren en nieuwe straten te benamen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een bouwvergunning). Daarnaast worden objecten genummerd die voor nummering in aanmerking komen. U kunt uw huisnummer bij de gemeente schriftelijk aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Bouwen, Milieu en Ruimtelijke plannen via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij het product 'Straatnaamgeving'.