Horecabedrijf exploiteren

Wanneer u van plan bent een horecabedrijf (openbare inrichting) op te richten of de exploitatie ervan over te nemen, hebt u hiervoor een vergunning nodig van de burgemeester.

Een openbare inrichting is een gebouw waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof dat bedrijfsmatig is logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt. Een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, afhaalcentrum, discotheek, maar ook een buurthuis, clubhuis of kantine vallen hieronder.

De exploitatievergunning vraagt u aan bij de burgemeester via het formulier bovenaan deze pagina. U kunt ook een afspraak maken met de horeca-contactpersoon om de kans van slagen te bespreken of om gezamenlijk de formulieren in te vullen.

De aanvrager is de persoon voor wiens rekening en risico het bedrijf wordt gevoerd. Dit kan zijn de eigenaar, maar ook de bedrijfsleider of de beheerder.

Een exploitatievergunning is persoonsgebonden. Wanneer de vergunninghouder vertrekt, moet er een nieuwe vergunning worden aangevraagd door zijn of haar opvolger.

De aanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan. De burgemeester weigert de vergunning wanneer het horecabedrijf niet past binnen hetgeen daarin bestemd is.

Overige regelgeving

Een horecabedrijf heeft met meer regelgeving te maken, informatie hierover vindt u via de links:

Met een druk op de knop vindt u ook informatie over:

Kosten

Leges 2021:

  • € 199,70
  • Voor aanvragen die tegelijkertijd met een aanvraag Alcoholvergunning worden ingediend, zijn de kosten € 160,40.

Bijzonderheden

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.28

Sinds 1 juli 2021 geldt de Alcoholwet. De voormalige Drank- en Horecawet is op meer punten dan alleen in naam veranderd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Overigens blijft bestaand lokaal beleid op grond van de Drank- en Horecawet ook geldig na 1 juli 2021. Dat geldt ook voor eerder verleende alcoholvergunningen zolang er niets wijzigt aan de inrichting of qua ondernemingsvorm.

Wetten

Meenemen

  • kopie geldig legitimatiebewijs
  • plattegrond horecabedrijf (alleen bij oprichting nieuwe horecalocaliteit)
  • huur-/pachtovereenkomst of eigendomsbewijs
  • Ingevuld vragenformulier Wet Bibob (PDF, 327kb). Meer informatie hierover leest u in de folder Wet Bibob (PDF, 110kb).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij