H

 • Handtekening, legalisatie

  Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document ’echt’ is.

 • Helpdesk Zon Gelderland

  Sinds 1 februari 2014 ondersteunt Helpdesk Zon Gelderland zonne-energieprojecten bij scholen, bedrijven en (sport)verenigingen. Scholen, (sport)verenigingen en bedrijven in Gelderland kunnen bij deze helpdesk onafhankelijk advies inwinnen, zodat zij de keuze voor het meest geschikte zonne-energiesysteem voor hun dak gemakkelijker en sneller kunnen maken.

 • Honden in de gemeente Neder-Betuwe

  Heeft u een hond of bent u van plan er een of meer aan te schaffen?

 • Hondenbelasting

  Meld online uw hond aan of af bij de gemeente!

 • Horeca informatie

  Als u een horecabedrijf of slijterij exploiteert of wilt starten, krijgt u te maken met verschillende plaatselijke regels en landelijke wetgeving.

 • Horecabedrijf exploiteren

  Wanneer u van plan bent een horecabedrijf op te richten of de exploitatie ervan over te nemen, hebt u hiervoor een vergunning nodig van de burgemeester.

 • Huis-aan-huis verkoop

  Een inzameling van geld via een huis-aan-huis verkoop van goederen ten bate van een goed doel moet 30 dagen van tevoren gemeld worden aan de burgemeester.

 • Huisnummering, toekenning

  De gemeente heeft de wettelijke plicht om elk huis te nummeren en nieuwe straten te benamen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een bouwvergunning).

 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  De huwelijkssluiting: dit is het moment van het daadwerkelijk trouwen. Dit geldt ook voor het geregistreerd partnerschap.

 • Huwelijk, annuleren

  Opeens moet je je bruiloft afzeggen. Of kan de geplande datum niet doorgaan, maar wordt je huwelijk op een latere datum voltrokken.

 • Huwelijkse voorwaarden

  Heeft u trouwplannen? Nadenken over huwelijkse voorwaarden schiet er vaak bij in. En dat terwijl het vastleggen van huwelijkse voorwaarden in de toekomst vervelende situaties kan voorkomen.