Grond afgraven en verplaatsen

U mag in de gemeente (als burger, bedrijf of instelling) schone grond afgraven of verplaatsen.

Voorwaarden

  • De grond is gekeurd volgens het Bouwstoffenbesluit (AP04).
  • Een verkennend bodemonderzoek volgende de NEN 5740 volstaat niet.
  • Let op: als blijkt uit de keuring dat de grond is verontreinigd, dan zoekt u in overleg met de gemeente een nieuwe bestemming.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Bouwen, Milieu en Ruimtelijke plannen via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij