Geluidswagen gebruiken

Het is voor een burger, bedrijf of instelling verboden gebruik te maken van een geluidswagen om (reclame)boodschappen of muziek te verspreiden.

Onder gemeentelijk bepaalde voorwaarden kunt u bij de gemeente een ontheffing van dit verbod krijgen. U kunt voor het aanvragen hiervan gebruik maken van het aanvraagformulier Activiteiten wat u bovenaan deze pagina kunt downloaden.

Kosten

Leges 2020: € 108,86 (vrijstelling leges voor bepaalde ideële doeleinden)

Bijzonderheden

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 4.6.

Wetten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.