Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen of bent u rolstoelgebonden? U kunt bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland in de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren. Er is een brochure beschikbaar hoe en waar de Europese gehandicaptenparkeerkaart gebruikt kan worden. De parkeerkaart is maximaal 5 jaar binnen de hele EG geldig.

Procedure

Voor een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart kunt u zich melden bij het Kernpunt. Zij bespreken met u de voorwaarden en geven u een aanvraagformulier mee. Voor het inleveren van het aanvraagformulier en het betalen van de legeskosten kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel.

Voorwaarden

  1. Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u een aantoonbare loopbeperking hebben als gevolg van een aandoening van langdurige aard;
  2. Een onafhankelijk arts beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Uw persoonlijke omstandigheden worden ook meegewogen. De arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt hij u een aantal vragen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen. Gebruikt u medicijnen of bent u onder behandeling bij een specialist? Brengt u hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te verduidelijken. De arts adviseert de gemeente of u in aanmerking komt voor een parkeerkaart.
  3. Er zijn verschillende soorten GPK’s: een kaart voor bestuurders van motorvoertuigen, een kaart voor passagiers en een combinatie van beide. Voor een passagierskaart gelden strikte voorwaarden, de medewerkers van het Kernpunt vertellen u hier meer over.

Kosten

Voor de (eerste) aanvraag betaalt u € 142,03. Mocht u geen recht hebben op een gehandicaptenparkeerkaart dan krijgt u dit bedrag niet terug.

De kosten van verlenging van de parkeerkaart zijn € 90,98.

Meenemen

  • Eén pasfoto;
  • Bij verlenging de eerder afgegeven gehandicapten- of invalidenparkeerkaart.
  • Het ingevulde formulier.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kernpunt bij u in de buurt of via het algemene nummer (0488) 449992.