Geboorte, aangifte

U moet de geboorte van uw kind binnen drie dagen na de geboortedag aangeven bij de ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is.

Wie mag aangifte doen van geboorte?

De vader is verplicht tot aangifte van een geboorte. De moeder mag aangifte doen als er geen vader is of die niet in staat is om aangifte te doen. Als vader en moeder geen aangifte doen, moet iemand aangifte doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit hoeft geen familie te zijn. Ook leeftijd en geslacht maken niet uit. Als ook deze persoon niet beschikbaar is, zijn de volgende personen verplicht tot aangifte, in deze volgorde:

 • de persoon in wiens woning de geboorte heeft plaatsgevonden
 • het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden
 • de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente

Te laat met het doen van aangifte

Doet u te laat aangifte van geboorte, dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U loopt het risico op een boete.

Naamskeuze

Ouders hebben bij aangifte van hun gezamenlijke eerste kind een keuzemogelijkheid van geslachtsnaam voor hun kind. Gekozen kan worden voor de geslachtsnaam van de vader of de moeder. Worden er meer kinderen geboren dan hebben deze dezelfde geslachtsnaam als de eerst geborene. Naamskeuze kan plaatsvinden voor de geboorte van uw kind. Als de naamskeuze plaatsvindt tijdens de geboorteaangifte, dient de moeder aanwezig te zijn bij de aangifte!

Kind geboren in het buitenland

Aangifte van geboorte in Nederland kan alleen worden gedaan als uw kind in Nederland geboren is. Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte van geboorte te doen bij de lokale autoriteiten. U kunt de buitenlandse gelegaliseerde geboorteakte van uw Nederlandse kind vervolgens in Nederland laten inschrijven bij de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. Deze inschrijving is niet verplicht, maar als u de akte wel laat inschrijven, kunt u altijd afschriften of uittreksels opvragen. Een voordeel is dat inschrijving u later veel tijd en geld kan besparen. De inschrijving is gratis (met uitzondering van bijvoorbeeld portokosten en afschriften/uittreksels). De originele documenten worden na inschrijving retour gezonden.

Hoe lang duurt het?

De geboorte wordt meteen in de BRP verwerkt. Van deze verwerking ontvangt u een schriftelijke bevestiging, in de vorm van een zogenaamde persoonslijst. De geboorte van uw kindje wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties.

Hielprikscreening

Jaarlijks krijgen bijna 180.000 pasgeboren baby’s een hielprik aangeboden. Met de hielprik worden ernstige, maar behandelbare aandoeningen opgespoord. Lees meer op de website van het RIVM.

Voorwaarden

Er is een termijn van aangifte. Deze termijn betekent het volgende:
 1. Voor kinderen geboren op zondag, maandag, dinsdag en woensdag heeft u, na de dag van bevalling, drie werkdagen voor geboorteaangifte (tenzij er sprake is van de omstandigheden genoemd in punt 3)
 2. Voor kinderen geboren op donderdag, vrijdag en zaterdag heeft u, na de dag van bevalling, twee werkdagen voor geboorteaangifte;
 3. Indien in de termijn voor aangifte algemeen erkende feestdagen voorkomen, heeft u, na de dag van bevalling, twee werkdagen voor geboorteaangifte.

  In schema:
  dag van geboorte - - - laatste aangiftedag
  maandag - - - - - - - - -donderdag
  dinsdag - - - - - - - - - - vrijdag
  woensdag - - - - - - - - maandag
  donderdag - - - - - - - - maandag
  vrijdag - - - - - - - - - - - dinsdag
  zaterdag - - - - - - - - - -dinsdag
  zondag - - - - - - - - - - -woensdag

  Van de geboorte maakt de gemeente een akte op. Deze akte neemt de gemeente op in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte is een authentieke akte, die de ambtenaar van de burgerlijke stand opmaakt. Deze akte geeft de bewijskracht van de geboorte van een persoon.

Kosten

Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wilt u een afschrift van de geboorteakte? Dan betaalt u hiervoor € 14,00

Bijzonderheden

Burgerlijk Wetboek, boek 1, artikel 19e
Besluit Burgerlijke Stand 1994

Vergeet niet om uw kindje aan te melden bij uw zorgverzekeraar!

Wanneer u (als ouders) niet gehuwd bent met elkaar, of geen geregistreerd partnerschap heeft, kunt u na de geboorte starten met het aanvragen van het ouderlijk gezag over uw kind. Meer informatie over het gezag vind u in de brochure 'omgang, gezag en informatie' op de website van de Rijksoverheid

Meenemen

 • Legitimatiebewijs aangever
 • Eventueel trouwboekje
 • Indien van toepassing de erkenningsakte meenemen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of via info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij