G

 • Geboorte, aangifte

  U moet de geboorte van uw kind binnen drie dagen na de geboortedag aangeven bij de ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is.

 • Gebruik van openbaar water

  Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Heeft u een handicap of beperking en kunt u daardoor moeilijk lopen of bent u rolstoelgebonden? Dan kunt u bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Als u zich niet of nauwelijks zelfstandig kunt voortbewegen, kan het noodzakelijk zijn dat u een parkeerplaats dichtbij uw woning heeft.

 • Geluidswagen gebruiken

  Het is voor een burger, bedrijf of instelling verboden gebruik te maken van een geluidswagen om (reclame)boodschappen of muziek te verspreiden.

 • Groenonderhoud

  Groenonderhoud wordt uitgevoerd door Avri. Avri voert werkzaamheden uit voor de gemeente op basis van afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het te realiseren beeldniveau of op basis van afgesproken frequenties. De gemeente houdt hier toezicht op.

 • Groenstroken, verkoop

  Als uw perceel naast een openbare groenstrook ligt, kunt u een verzoek bij de gemeente indienen die strook te kopen.

 • Grond afgraven en verplaatsen

 • Grondwateronttrekking

  Om diverse redenen is het nodig om grondwater aan de bodem te onttrekken. Naast gebruik in productie en landbouw wordt ook vaak water opgepompt om in een droge bouwput te kunnen werken of om een zwembad te vullen.

 • Grondwateroverlast

  Grondwater is een lust en een last. Zonder het grondwater kunnen onze bomen en planten niet overleven, maar te veel grondwater kan overlast of schade veroorzaken.

 • Grondwaterstand

  Wilt u meer weten over de grondwaterstanden in onze gemeente?