Evenement of activiteit organiseren

Wilt u een evenement of activiteit organiseren, is hiervoor in veel gevallen een vergunning nodig van de burgemeester. In sommige gevallen is het voldoende om uw plannen te melden aan de gemeente.
 
U heeft een vergunning nodig voor:
 • Koningsdagactiviteit of herdenkingsplechtigheid
 • braderie / kerst-, jaar- of rommelmarkt
 • sinterklaas- of bijv. oldtimer optocht
 • feest, muziek of wedstrijd op of aan de weg
 • avondvierdaagse
 • straatfeest of buurtbarbecue
 • kermis / circus
 • ophangen van versierselen of spandoeken op of aan de weg
 • plaatsen van tijdelijke reclame, driehoeks- of sandwichborden
 • innemen van een standplaats
 • activiteit die (aanzienlijk) meer publiek trekt dan tijdens gewoon gebruik van gebouw of terrein, of afwijkt van de bestemming ervan.
Melding:
U kunt volstaan met een melding als het gaat om een klein evenement als:
 • deze gedurende één dag, maximaal 1 dag per kalenderjaar plaatsvindt; en
 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen; en
 • het evenement gehouden wordt tussen 09.00 en 23.00 uur; en
 • deze niet op zondag plaatsvindt; en
 • er geen objecten worden geplaatst groter dan 20 m2; en
 • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of anderszins een belemmering vormt voor verkeer en de hulpdiensten en die geen potentieel gevaar opleveren; en
 • de geluidsbelasting niet meer dan 70 dB(A) bedraagt op de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen; en
 • de organisator minimaal dertig werkdagen voorafgaand het evenement daarvan melding doet aan de burgemeester.
Vergunning aanvragen of activiteit melden? Gebruik dan het formulier bovenaan deze pagina.
 
Voor informatie over de volgende activiteiten, klik op de link:

Staat uw activiteit hier niet bij? Neemt u dan contact op met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Voorwaarden

Indienen aanvraag: minimaal acht weken voordat het evenement plaatsvindt, liefst nog eerder.
Dit is nodig, omdat de gemeente bij sommige aanvragen eerst advies moet vragen aan onder andere de politie en de brandweer. Soms zijn ook nog andere aanvragen verplicht, zoals bijvoorbeeld een ontheffing om zwak alcoholische dranken te schenken .

Kosten

Meldingen zijn kosteloos. Kosten voor het aanvragen van een vergunning (leges 2020) (vrijstelling leges voor bepaalde ideële doeleinden):

 • voor 1 dag, € 177,95
 • voor 2 dagen, € 210,86
 • voor 3 dagen of meer, € 254,41

Wilt u reclame maken voor uw evenement of alcohol schenken, dan komen er extra kosten bij. Zie hiervoor de afzonderlijke producten aan de onderkant van deze pagina.

Bijzonderheden

Algemene Plaatselijke Verordening (APV), afdeling 7.

Wetten

Meenemen

Afhankelijk van de activiteit of het evenement is het nodig om met de aanvraag documenten mee te sturen of extra aanvragen in te dienen. In het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning staat precies wat u in welke situatie moet meesturen of welke extra aanvragen u moet indienen. Ook die aanvraagformulieren kunt u downloaden van deze website, bijvoorbeeld het formulier voor tijdelijk alcohol schenken tijdens evenementen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij

Tips

U kunt voorkomen dat meerdere activiteiten in een dorp op één dag plaatsvinden. Raadpleeg daarvoor eerst de evenementenkalender op de website van Neder-Betuwe. Iedere eerste werkdag van de maand actualiseert de gemeente de informatie.