E

 • Echtscheiding en beëindiging partnerschap

  Door een echtscheiding wordt het huwelijk ontbonden. Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank. Een partnerschap kan via een overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via rechter) worden beëindigd.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen, dan moet u zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Elektrisch ‘E-rijden’, aanvragen oplaadpaal

  Neder-Betuwe werkt samen met Allego b.v. om een optimale infrastructuur voor elektrisch laden uit te rollen. Deze samenwerking biedt de E-rijders onder onze inwoners de mogelijkheid om kosteloos een verzoek te doen voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte.

 • Energielabel verplicht bij verkoop of verhuur

  In januari 2015 hebben alle huiseigenaren in Neder-Betuwe een brief van de rijksoverheid ontvangen. In deze brief stond een voorlopig energielabel voor uw woning.

 • Erkenning, bij de geboorteaangifte

  Als de moeder van het kind getrouwd is, gaat de wet ervan uit dat haar echtgenoot de juridische vader van het kind is. Is de moeder niet gehuwd, dan is de man die het kind erkent de vader. De erkenner hoeft niet de biologische vader te zijn.

 • Erkenning, vóór de geboorte (erkenning ongeboren vrucht)

  Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap en verwacht u een kindje? Dan kunt u, als (toekomstige) vader, dit kind erkennen.

 • Evenement of activiteit organiseren

  Wilt u een evenement of activiteit organiseren, is hiervoor in veel gevallen een vergunning nodig van de burgemeester. In sommige gevallen is het voldoende om uw plannen te melden aan de gemeente.