D

 • Demonstratie of betoging houden

  Een demonstratie of betoging moet minimaal 48 uur van te voren gemeld worden bij de burgemeester.

 • Dieren, opvang zwervende

  U kunt aangetroffen zwervende of gewonde dieren aanmelden bij de dierenambulance of dierenasiel.

 • Dijken en waterhuishouding

  Het Waterschap beheert de dijken langs de grote rivieren.

 • Drank- en horecavergunning

  Als u in uw bedrijf of (sport)kantine alcoholhoudende dranken verstrekt, hebt u een vergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet.

 • Drank- en horecavergunning, melding wijziging leidinggevende(n)

  U dient een wijziging van leidinggevende(n) van een horecabedrijf/slijterij binnen één maand aan te melden bij de gemeente.

 • Drukriolering (buitengebied), storing

  De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater en daarmee de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. In het buitengebied wordt het afvalwater met behulp van pompen onder druk naar de bebouwde kom verpompt. Drukriolering is herkenbaar aan de groene besturingskasten (met een rode storingslamp) langs de weg.