Buurthuis of kantine exploiteren

Wanneer u een buurthuis of een (sport)kantine overneemt, verplaatst of beëindigt, bent u verplicht dit schriftelijk aan de gemeente te melden. De gemeente is dan op de hoogte wie zij kan aanspreken.

Als u een buurthuis, sportkantine of soortgelijk maatschappelijk gebouw wilt oprichten of beheert, krijgt u te maken met verschillende plaatselijke regels en landelijke wetgeving.

Wat moet mijn vereniging/stichting regelen om alcohol te mogen schenken?

Er gelden speciale regels voor verenigingen en stichtingen die zich richten op  activiteiten van:
 • recreatieve,
 • sportieve,
 • sociaal-culturele,
 • educatieve,
 • levensbeschouwelijke of
 • godsdienstige aard.
 1. U moet een drank- en horecawetvergunning aanvragen.
 2. U hebt twee personen nodig die op de drank- en horecawetvergunning vermeld worden die in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne (SVH-verklaring), leeftijd minimaal 21 jaar. Deze hoeven niet persé altijd in de kantine of het clubhuis aanwezig te zijn.
 3. Barvrijwilligers moeten een instructie volgen over verantwoord alcohol schenken (zie www.IVA.nl ). In de kantine moet altijd een lijst van deze geïnstrueerde barvrijwilligers aanwezig zijn.
 4. De vereniging moet tijdens een algemene ledenvergadering een bestuursreglement vaststellen die daarna ondertekend wordt door het bestuur. Een voorbeeld hiervan vindt u hier (PDF, 72,5 kb).
  De bepalingen die hierin worden vastgelegd, moeten worden nageleefd.

Omdat verenigingen bij het beheren van een kantine/clubhuis gunstige voordelen genieten (fiscaal, subsidie, vrijwilligers e.d.), heeft de Drank- en Horecawet ook bepaald dat er geen oneerlijke concurrentie mag ontstaan ten opzichte van de reguliere horeca. In onze gemeente zijn diverse commerciële horecabedrijven gevestigd. Om die reden verbindt de gemeente aan de drank- en horecawetvergunning een aantal beperkingen in het verstrekken van alcohol:

 • niet voor bijeenkomsten met een persoonlijk karakter (feesten, bruiloften en partijen).
 • alleen alcoholverstrekking één uur voor aanvang en eindigende met één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de stichting/vereniging, maar niet buiten de vastgestelde schenktijden. Zie onderstaand schema voor de schenktijden.
 • geen verhuur aan derden.
 • geen reclame maken voor andere horeca-activiteiten dan die zijn toegestaan.

Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening, afdeling 8a.

Kijk ook op de website van FrisValley.

FrisValley

Schenktijden

Inrichtingen die in beheer zijn bij een rechtspersoon met een sportieve doelstelling:

 • maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 24.00 uur
 • zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 24.00 uur

Inrichtingen die in beheer zijn bij een rechtspersoon met een sociaal-culturele doelstelling die zich bovendien richt op doelgroep senioren/volwassenen:

 • Maandag tot en met donderdag van 12.00 uur tot 23.00 uur
 • Vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 24.00 uur

Overige instellingen

 • Maandag tot en met donderdag van 15.00 uur tot 23.00 uur
 • Vrijdag, zaterdag en zondag van 15.00 uur tot 24.00 uur

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Vergunningverlening & Handhaving. U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de horeca-contactpersoon om uw vragen voor te leggen of om samen de formulieren in te vullen via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij