Briefadres

Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen uw post ontvangt. Het is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen vast woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u in een zorginstelling verblijft of door een scheiding niet in uw eigen huis kunt wonen. Uw officiële post gaat dan naar het briefadres. Let op: verblijf op een camping is geen reden om een briefadres te hebben.

Voorwaarden briefadres

Het briefadres waar u zich inschrijft moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het moet een bestaand adres zijn in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
  • Het moet een fysiek adres zijn. Een postbus (bijvoorbeeld van PostNL) kan niet.
  • Het moet een woonadres zijn. Geen bedrijfspand.
  • Er moet iemand op het adres wonen en daar ingeschreven staan. Het mag dus geen leegstaande woning zijn.
  • Er mogen maximaal 2 personen een briefadres hebben op hetzelfde adres. Behalve als het om een gezin gaat. Een gezin telt als 1 persoon.

Verplichtingen hoofdbewoner

Als hoofdbewoner moet u ervoor zorgen dat post van de overheid terechtkomt bij de persoon die een briefadres heeft op uw adres. Daarnaast kan de gemeente u om inlichtingen en documenten vragen die nodig zijn om de Basisregistratie Personen (BRP) bij te houden. Het is verplicht om daar aan mee te werken.

Als hoofdbewoner bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden. Er zijn ook geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering, gemeentelijke belastingen, huur- of zorgtoeslag. Een persoon met een briefadres staat wel ingeschreven op uw adres, maar niet als bewoner.

Aanvragen

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen vier weken per post bericht of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Het kan zijn dat wij u om extra gegevens vragen. Als uw briefadres is toegekend, wordt u met dat adres geregistreerd in de BRP.

Kosten

Het aanvragen van een briefadres kost niets.

Bijzonderheden

Wet basisregistratie personen, artikel 65

www.rijksoverheid.nl

Meenemen

  • aangifteformulier briefadres (volledig ingevuld en ondertekend)
  • vragenlijst briefadres (volledig ingevuld en ondertekend)
  • toestemming briefadres (volledig ingevuld en ondertekend)
  • kopie legitimatiebewijs (van uzelf en van de briefadresgever)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.