Briefadres

Het is wettelijk verplicht dat u wordt ingeschreven op het adres waar u woont of verblijft. Alleen bij hoge uitzondering kunt u op een briefadres worden ingeschreven.

Briefadres aanvragen

Een briefadres is het adres in Nederland van een familielid, vriend of kennis van u. U kunt alleen een briefadres hebben als u geen woonadres hebt of als u verblijft in een instelling voor gezondheidszorg, kinderbescherming of in een strafinrichting.

Verschil woonadres en briefadres

Een woonadres is het adres waar u woont. Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling (de zogenaamde briefadresgever). Met het adres van de briefadresgever bent u zonder woonadres toch bereikbaar voor de overheid. Een briefadres is daarom nooit een postbus. Het briefadres kan alleen in Nederland zijn.

Een briefadres aanvragen

Een briefadres vraagt u aan bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt. Voor de aanvraag vult u het aangifteformulier en de vragenlijst briefadres in. Voor het aanvragen van een briefadres hebt u ook schriftelijke toestemming nodig van de briefadresgever. U kunt uw aangifte briefadres ook online doorgeven, met uw Digid.

Meenemen/meesturen voor de aanvraag

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen vier weken schriftelijk bericht of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Wij kunnen u ook vragen extra gegevens aan te leveren. Als uw briefadres is toegekend, wordt het geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP).

Briefadres opzeggen

Als u uw briefadres wilt opzeggen omdat u een woonadres hebt gevonden, dan geeft u uw nieuwe woonadres door aan de woongemeente. Uw briefadres  vervalt dan automatisch.

De briefadresgever kan ook de toestemming voor het houden van een briefadres intrekken. U wordt dan als briefadreshouder niet meteen uitgeschreven. De gemeente start eerst een adresonderzoek.

Kosten

Het aanvragen van een briefadres kost niets.

Bijzonderheden

Wet basisregistratie personen, artikel 65

www.rijksoverheid.nl

Meenemen

  • aangifteformulier briefadres (volledig ingevuld en ondertekend)
  • vragenlijst briefadres (volledig ingevuld en ondertekend)
  • toestemming briefadres (volledig ingevuld en ondertekend)
  • kopie legitimatiebewijs (van uzelf en van de briefadresgever)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.