Bomenonderhoud

Avri doet het bomenonderhoud binnen de gemeente. Avri voert de werkzaamheden uit voor de gemeente op basis van afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het te realiseren beeldniveau en op basis van afgesproken frequenties. De gemeente houdt hier toezicht op.

Richtlijnen bij overlast

Bomen worden meestal als een waardevolle toevoeging aan de openbare ruimte gezien. Echter, bomen kunnen soms overlast veroorzaken. Als een boom overlast veroorzaakt nemen we een weloverwogen beslissing of en welke maatregelen we nemen om de overlast te beperken. Hierbij zijn de mate van en het type overlast, en de beleidsstatus van de boom bepalend. In de meeste gevallen wordt geïnvesteerd in boombesparende maatregelen om de overlast te verminderen. In enkele gevallen kan de uiterste maatregel een nader onderzoek zijn tot de mogelijkheden van kap. Dit zal bij waardevolle bomen enkel in het geval van zwaarwegende maatschappelijke belangen zo zijn.

Meer informatie

Meldingen over het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden kunt u aan Avri doorgeven via (0345) 58 53 53 of melding@avri.nl. Ook kunt u terecht op de website van Avri