Bodemkwaliteit

Rapportages van bodemonderzoeken die bij de gemeente binnenkomen, bijvoorbeeld in verband met bouwactiviteiten, worden geregistreerd in een bodeminformatiesysteem.

Sinds april 2016 kunt u voor de aanvragen historische (bodem)informatie aangaande Neder-Betuwe, terecht bij de omgevingsdienst Rivierenland (www.ODRivierenland.nl). Zij behandelen alle vragen over historische informatie van Neder-Betuwe.

Meer informatie

De contactgegevens van de Omgevingsdienst Rivierenland zijn:
Adres: Van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK, Tiel
Postadres:  Postbus 6267, 4000 HG, Tiel
Telefoon: 0344-579314

U kunt uw verzoek om historische informatie ook via het volgende e-mailadres aan de ODR stellen: ingekomenpost@ODRivierenland.nl.

Kijk ook bij