Basisregistratie, doorgeven correcties

Wanneer u merkt dat uw gegevens foutief staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP), dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente via het formulier bovenaan deze pagina. U merkt dit bijvoorbeeld op naar aanleiding van de ontvangst van een document waaruit blijkt dat er gegevens foutief zijn.

U moet wel zelf aan kunnen tonen (met schriftelijke bewijsstukken) wat er fout is en hoe de fout gecorrigeerd moet worden.

Hoe lang duurt het?

Indien blijkt dat er een foutief gegeven staat opgenomen dan voert de gemeente de correctie(s) uit. Indien de gemeente de correctie niet uitvoert, kunt u hier tegen in beroep gaan, en wel conform het proces ’ambtshalve en beroepsprocedures’.

Kosten

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Document met foutieve gegevens;
  • Bewijs van de juiste gegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.