Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Wanneer u niet in staat bent om een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, ook niet door middel van een aparte betalingsregeling, kunt u kwijtschelding aanvragen.

Hiervoor kunt u een aanvraagformulier gebruiken dat u kunt afhalen bij de balie van het gemeentehuis of download het formulier bovenaan deze pagina. Hierbij staat bovendien een toelichting op het vragen van kwijtschelding. Lees ook verder onder ‘Voorwaarden’ voor informatie wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding en wanneer niet.

Voorwaarden

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor:

 • hondenbelasting;
 • rioolheffingen;
 • het gebruikersgedeelte van de onroerende-zaakbelastingen voor niet-woningen;
 • het eigenaarsgedeelte van de onroerende-zaakbelastingen voor woningen en niet-woningen.

Wanneer kunt u kwijtschelding krijgen?

Heeft u:

 • een minimum inkomen;
 • geen vermogen (geen tegoeden op lopende rekeningen en spaarrekeningen);
 • geen eigen woning, tenzij de hypotheek hoger is dan de WOZ-waarde;
 • geen voertuig dat meer waard is dan € 2269,--;

Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen. U dient dan binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag een kwijtscheldingsformulier in te sturen.

De behandeltijd bij ondernemers van een kwijtscheldingsverzoek duurt langere tijd omdat eerst de beschikking van de belastingdienst over de aangifte van het belastingjaar wordt afgewacht. Een kwijtscheldingsverzoek dat in 2018 wordt aangevraagd kan pas worden behandeld in de tweede helft van 2019, nadat er aangifte bij de Rijksbelastingdienst is gedaan.

Meenemen

 • Het ingevulde formulier
 • Een salarisstrook of uitkeringsstrook (geen jaaropgave).
 • Gegevens over de premie van uw ziektekostenverzekering.
 • Brief van de verhuurder over de huurvaststelling.
 • Gegevens met betrekking tot huurtoeslag.
 • Recente dagafschriften van lopende bankrekeningen/spaarrekeningen.

Vul het formulier volledig in en voeg alle gevraagde gegevens bij. Het kan zijn dat wij nog meer gegevens van u nodig hebben.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Belastingen/ WOZ via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij

Uitgelicht