Beheer gemeentelijke gebouwen

Voor het melden van storingen en gebreken aan binnensportaccommodaties en andere gemeentelijke gebouwen kunt u contact opnemen met team Gebouwenbeheer.

Het gaat hierbij om de schoolgebouwen voor het openbaar onderwijs, de binnensportaccommodaties, de welzijnsgebouwen (zoals De Snellenburg in Opheusden, De Hoenderik in Kesteren, Het Trefpunt in Kesteren, Madhouse in Ochten en Jovedo in Dodewaard) en peuterspeelzalen (Dribbel in Opheusden, Pippeloentje in Kesteren, Dolfijn in Ochten en De Dijkkwetters in Dodewaard).

Aanvraag

Voor het melden van storingen en gebreken aan binnensportaccommodaties en andere gemeentelijke gebouwen kunt u contact opnemen met team Gebouwenbeheer, bereikbaar via 14 0488 of gebouwenbeheer@nederbetuwe.nl.

Verhuren

Het is mogelijk de gymzalen te huren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Gebouwenbeheer via 14 0488 of gebouwenbeheer@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij