Bedrijfsinterne milieuzorg

Bedrijfsinterne milieuzorg is een onderdeel van het managementsysteem van een onderneming. Indien u (als bedrijf) de interne milieuzorg onvoldoende regelt en niet via een systematische en controleerbare wijze borgt, moet de gemeente (als bevoegd gezag) dit via de systematiek van de milieuvergunningen doen. Dit betekent dat in de milieuvergunning voorwaarden kunnen worden opgenomen omtrent bedrijfsinterne milieuzorg. De inhoud van deze voorwaarden is onder meer afhankelijk van de grootte en de aard van het bedrijf.

Wetgeving

Wet Milieubeheer, Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Bouwen, Milieu en Ruimtelijke plannen via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij