Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

De aanslag gemeentelijke belastingen kunt u per acceptgiro betalen, maar ook via automatische incasso. U betaalt dan in 8 termijnen. Indien u nog geen gebruik maakt van automatische incasso kunt u hiervoor een doorlopende machtiging afgeven.

Het formulier dat u hiervoor moet invullen en toesturen kunt u bovenaan deze pagina downloaden. Als u de incasso stop wil zetten of een wijziging in uw betaalgegevens wil aanbrengen kunt u dat alleen schriftelijk doen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het intrekkings- of wijzigingsformulier dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden.

Is het voor u niet mogelijk om uw aanslag tijdig te betalen? Neemt u dan contact met ons op voor het treffen van een betalingsregeling. Kunt u de belasting niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij afdeling Belastingen/invordering via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.