Alcoholvergunning, melding wijziging leidinggevende(n)

U dient een wijziging van leidinggevende(n) van een horecabedrijf/slijterij binnen één maand aan te melden bij de gemeente.
De aangemelde leidinggevende mag, nadat u de ontvangstbevestiging van uw melding van de gemeente hebt ontvangen, onmiddellijk als leidinggevende actief zijn in uw horecazaak. De ontvangstbevestiging bewaart u bij uw alcoholvergunning.
De gemeente neemt uw melding in behandeling als een verzoek tot wijziging van het aanhangsel (artikel 30a, tweede lid van de Alcoholwet). Dit betekent dat uw alcoholvergunning uit twee delen bestaat: de vergunning zelf en het aanhangsel (bijlage) met daarop alle in uw horecabedrijf werkzame leidinggevenden.

Hoe meld ik een nieuwe leidinggevende aan?

Via het formulier wat u bovenaan deze pagina kunt downloaden doet u de melding, voorzien van de volgende bijlagen per leidinggevende:

  • Een verklaring leidinggevende door de persoon zelf ingevuld en ondertekend. Dit formulier kunt u downloaden bovenaan deze pagina.
  • Een kopie van voor- en achterzijde van een geldig legitimatiebewijs van de nieuwe leidinggevende. Dit moet een paspoort of identiteitskaart zijn, dus geen rijbewijs.
  • Een kopie geldige Verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende.
  • Een kopie arbeidsovereenkomst.

Eisen leidinggevenden

Leidinggevenden van een horecabedrijf en slijterij moeten voldoen aan de volgende eisen (volgens artikel 8 van de Alcoholwet):

  • 21 jaar of ouder;
  • van onbesproken levensgedrag;
  • in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne als bewijs van voldoende kennis over het gebruik en de invloed van alcohol en over veiligheid.

Wanneer de leidinggevenden aan de eisen voldoen worden ze bijgeschreven op het aanhangsel.

Kosten

Leges 2021: € 269,80

Bijzonderheden

Sinds 1 juli 2021 geldt de Alcoholwet. De voormalige Drank- en Horecawet is op meer punten dan alleen in naam veranderd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Overigens blijft bestaand lokaal beleid op grond van de Drank- en Horecawet ook geldig na 1 juli 2021. Dat geldt ook voor eerder verleende alcoholvergunningen zolang er niets wijzigt aan de inrichting of qua ondernemingsvorm.

Wetten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Aanbevolen websites

Kijk ook bij