Alcohol toezicht

Sinds 1 januari 2013 controleert de gemeente of de regels voor alcohol worden nageleefd.

Toezicht herkenningsteken bijzondere opsporings ambtenaar

De gemeente heeft toezichthouders in dienst die horecabedrijven, slijterijen, supermarkten, maar ook jeugdsozen, dorpshuizen en sportkantines bezoeken. De gemeentelijke Bijzondere Opsporingsambtenaar houdt ook toezicht op het bezit van alcohol bij minderjarige jongeren op openbare plaatsen.

Handhaving

Wanneer de toezichthouder overtredingen van de Drank- en Horecawet constateert, kan hij een waarschuwing afgeven of direct een bestuurlijke boete opleggen. De hoogte van een bestuurlijke boete is landelijk vastgelegd.
Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als zij alcohol in hun bezit hebben. Dat geldt in een café of in de sportkantine, maar ook op straat of bijvoorbeeld in een park. De bekeuring is voor jongeren onder de 16 jaar €45,- en voor jongeren onder de 18 jaar €90,-. Meer informatie over jongeren en alcohol vindt u hier.

De gemeente heeft een plan opgesteld waarin staat hoe de burgemeester handelt bij een overtreding. Dit handhavingsplan kunt u inzien onder het kopje 'Wetten' op deze pagina.

Een melding maken?

Wilt u iets melden, bijvoorbeeld een onverantwoorde situatie van drankverkoop, kunt u dit digitaal melden via info@nederbetuwe.nl. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld. Via dit adres kunt u ook vragen kwijt over het onderwerp alcohol.

Meer weten over de regels rond alcohol? Zie de gerelateerde onderwerpen onderaan deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via info@nederbetuwe.nl of 14 0488.

Kijk ook bij