Adoptie

Bij de gemeente kunt u geen verzoek tot het adopteren van een kind indienen. Als u een kind wilt adopteren, kunt u contact opnemen met een advocaat.

Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, krijgt de geboortegemeente automatisch bericht van de griffier. Is het geadopteerde kind in het buitenland geboren, dan wordt dit doorgegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage. Van de woongemeente krijgt u bericht over de aangebrachte wijzigingen in de basisregistratie personen.

Kijk ook op

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij