A

 • Aansprakelijkheid gemeente?

  De gemeente kan aansprakelijk zijn voor de schade die u heeft opgelopen. De aansprakelijkheid wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie. Om de gemeente aansprakelijk te kunnen stellen moet u aantonen dat er schade is. U dient zelf aan te tonen dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt of dat de schade is ontstaan door nalaten van de gemeente.

 • Adresonderzoek

  Staat iemand onterecht ingeschreven op uw adres? Geef dit dan door aan de gemeente.

 • AED of AED-buitenkast (gemeentelijke subsidie)

  Met deze subsidieregeling stimuleert de gemeente Neder-Betuwe haar inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven een AED of AED-buitenkast aan te schaffen ter bevordering van de dichtheid van het AED-netwerk in Neder-Betuwe.

 • Afval en reiniging

  Ook in onze gemeente zorgt Avri voor alles rondom de afvalverwijdering.

 • Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

  Wilt u tijdens een festiviteit alcohol schenken?

 • Alcohol toezicht

  Sinds 1 januari 2013 controleert de gemeente of de regels voor alcohol worden nageleefd.

 • Alcohol- en softdruggebruik

  In onze gemeente zijn openbare plaatsen aangewezen waar het gebruik van alcohol en softdrugs verboden is.

 • Asbest

  Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom gelden strenge regels voor activiteiten met asbest.

 • Asbest verwijderen, melding

  Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen.

 • Atlas Leefomgeving

  De website 'Atlas Leefomgeving' toont bezoekers informatie over de milieukwaliteit wanneer ze hun postcode intoetsen.

 • Attestatie de vita of bewijs van in leven zijn

  Vanaf 1 juli 2011 wordt er onderscheid gemaakt tussen een 'bewijs van in leven zijn' (uittreksel uit de BRP) en een 'Attestatie de vita' (internationale meertalig bewijs van in leven zijn).

 • Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

  De aanslag gemeentelijke belastingen kunt u per acceptgiro betalen, maar ook via automatische incasso. U betaalt dan in 8 termijnen. Indien u nog geen gebruik maakt van automatische incasso kunt u hiervoor een doorlopende machtiging afgeven.