Wet op de Kansspelen, Speelautomatenbesluit

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011373/2014-04-01