Regionaal beleid voor het verbranden van resthout in de open lucht

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Neder-Betuwe/110065/110065_1.html