Preventie- en Handhavingsplan gemeente Neder-Betuwe voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Neder-Betuwe/331872/331872_1.html