Register Kinderopvang Neder-Betuwe

Sinds 1 januari 2010 is de nieuwe Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen van kracht. Ten behoeve van deze wet is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) opgezet. Het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen fungeert als basisregistratie voor de kinderopvang en peuterspeelzalen. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens in dit register.
Meer informatie kunt u vinden op het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.