Plannen voor speelplekken 2021 – 2024

De komende jaren voeren we de plannen uit voor de inrichting van de speelruimte in Neder-Betuwe. Een aantal speelplekken knappen we op en richten we opnieuw in. Enkele speelplekken vervallen en tegelijkertijd komen er nieuwe speelplekken. We zorgen er voor dat in alle dorpen de kinderen voldoende ruimte en gelegenheid hebben om lekker samen te spelen, te bewegen en buiten te zijn. Daarbij houden we rekening met de verschillende leeftijden en speelwaardes. En we proberen de speelplekken zo goed mogelijk in te passen in de omgeving.

Aanpak speelplekken in 2021

In 2021 krijgen de eerste 20 speelplekken een opknapbeurt. Daarbij staan veiligheid en voldoende variatie in speelmogelijkheden voorop. Bureau Donker Design heeft aantrekkelijke schetsontwerpen gemaakt. Deze zijn besproken met kinderen, ouders en omwonenden tijdens 4 online bewonerssessies. Op basis van alle ideeën en suggesties en de reacties die we per mail ontvingen, zijn de ontwerpen voor de speelplekken definitief gemaakt.

Online bewonerssessie speelplekken Casterhoven 15 maart

Voor de speelplekken 2, 3, 4 en 5 in Casterhoven zijn nieuwe schetsontwerpen gemaakt. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen voor meer spelsporten, waaronder voetballen, speeltoestellen voor de kleinsten én een jeu de boules baan.

Hieronder vindt u de nieuwe schetsontwerpen. In het filmpje licht Michelle Megens van Donker Design de nieuwe ontwerpen toe.

Om te horen of de nieuwe plannen voor de speelplekken Casterhoven goed aansluiten bij de wensen van de kinderen, ouders en omwonenden organiseert de gemeente een online bewonerssessie op maandagavond 15 maart van 19.30 uur – 21.00 uur.

Wilt u daarbij aanwezig zijn? Meld u dan aan via dit aanmeldformulier. U ontvangt op de dag zelf de link naar de online sessie.

Kunt u 15 maart niet aanwezig zijn maar wilt u wel reageren? Stuur uw reactie via dit reactieformulier.

We zijn ook erg benieuwd naar de mening van kinderen. Zij zijn de speeltuinexperts! Bekijk samen met uw kind of kleinkind het filmpje en bespreek met hen de ontwerpen. Geef in het reactieformulier de leeftijd aan van uw kind(eren) aan en schrijf op wat ze er van vinden.

De ontwerpen

Hieronder kunt u voor uw eigen dorp de definitieve ontwerpen voor de  speelplekken bekijken.

Wilt u reageren? Gebruik dan dit reactieformulier.

Opheusden

Kesteren

Ochten

Dodewaard, Echteld en IJzendoorn

Planning

In de eerste twee maanden hebben we reacties verzameld op de eerste schetsontwerpen. In maart presenteren we de definitieve schetsontwerpen aan onze inwoners. De schetsontwerpen voor de speelplekken in Casterhoven bespreken we nogmaals op 15 maart. Op basis van de reacties maken we de ontwerpen voor de speelplekken Casterhoven definitief. Conform de planning zijn de eerste speelplekken voor de zomer van 2021 (opnieuw) ingericht.

Meer informatie

Lees meer over ons beleid in de Speelruimtenota 2019-2023 (PDF, 2 mb).