Plannen voor speelplekken 2021 – 2024

De komende jaren voeren we de plannen uit voor de inrichting van de speelruimte in Neder-Betuwe. Een aantal speelplekken knappen we op en richten we opnieuw in. Enkele speelplekken vervallen en tegelijkertijd komen er nieuwe speelplekken. We zorgen er voor dat in alle dorpen de kinderen voldoende ruimte en gelegenheid hebben om lekker samen te spelen, te bewegen en buiten te zijn. Daarbij houden we rekening met de verschillende leeftijden en speelwaardes. En we proberen de speelplekken zo goed mogelijk in te passen in de omgeving.

Aanpak speelplekken in 2021

In 2021 krijgen de eerste 20 speelplekken een opknapbeurt. Daarbij staan veiligheid en voldoende variatie in speelmogelijkheden voorop. Bureau Donker Design heeft aantrekkelijke schetsonwerpen gemaakt. Daarbij is zo goed mogelijk rekening gehouden met alle wensen en eisen.

Hieronder kunt u voor uw eigen dorp bekijken welke speelplekken (op)nieuw worden ingericht. Meer weten over het wat, hoe en waarom? Bekijk de filmpjes voor een toelichting bij de schetsontwerpen.

Denk mee over de speelplekken voor 2021

We zijn natuurlijk heel benieuwd wat u van de ontwerpen vindt en vooral wat de kinderen ervan vinden. Wat spreekt u aan? Is er genoeg te spelen voor alle leeftijden? Zijn de speeltoestellen uitdagend genoeg? Hoe zorgen we ervoor dat we nog meer speelplezier bieden voor de kinderen? Denk mee en laat het ons weten

U kunt op 2 manieren uw reactie geven op  de speelplekken en de schetsontwerpen. Via het reactieformulier of tijdens een van de 4 online sessies op 12 en 13 januari. Het reactieformulier vindt u hier. U geeft in dit formulier aan in welk dorp u woont en op welke speelplek(ken) u reageert.

We zijn ook erg benieuwd naar de mening van kinderen. Zij zijn de speeltuinexperts! Bekijk samen met uw kind of kleinkind de filmpjes en bespreek met hen de ontwerpen. Geef in het reactieformulier de leeftijd aan van uw kind(eren) aan en schrijf op wat ze er van vinden.

Online sessies

In januari organiseren we 4 online sessies  waarin u in gesprek kunt gaan met ontwerpers en medewerkers van de gemeente om uw reactie en mening toe te lichten. We organiseren de sessies als volgt:

  • 12 januari, speelplekken Opheusden, 19.15 – 20.15 uur
  • 12 januari, speelplekken Kesteren (inclusief Casterhoven), 20.30 – 21.30 uur
  • 13 januari, speelplekken Ochten, 19.15 – 20.15 uur
  • 13 januari, speelplekken Dodewaard, Echteld en IJzendoorn, 20.30 – 21.30 uur

Meedoen? Meld u aan via dit aanmeldformulier en vermeld de sessie waaraan u wilt deelnemen. U ontvangt op de dag zelf een link naar de online sessie.

De ontwerpen

Via onderstaande links bekijkt u een filmpje met een toelichting op de ontwerpen en de keuzes die zijn gemaakt.

Wilt u reageren? Gebruik dan dit reactieformulier.

Opheusden

Kesteren

Ochten

Dodewaard, Echteld en IJzendoorn

Planning

In de eerste helft van januari verzamelen wij uw reacties bij de ontwerpen. Op basis van uw reacties werken we de schetsontwerpen uit tot definitieve ontwerpen. We leggen deze daarna nog een keer aan u voor. Het is de bedoeling om voor de zomer van 2021 de eerste serie speelplekken (opnieuw) te hebben ingericht.

Meer informatie

Lees meer over ons beleid in de Speelruimtenota 2019-2023 (PDF, 2 mb).