Speelplekken

  • Plannen voor speelplekken 2021 – 2024

    De komende jaren voeren we de plannen uit voor de inrichting van de speelruimte in Neder-Betuwe. Een aantal speelplekken knappen we op en richten we opnieuw in. Enkele speelplekken vervallen en tegelijkertijd komen er nieuwe speelplekken. We zorgen er voor dat in alle dorpen de kinderen voldoende ruimte en gelegenheid hebben om lekker samen te spelen, te bewegen en buiten te zijn. Daarbij houden we rekening met de verschillende leeftijden en speelwaardes. En we proberen de speelplekken zo goed mogelijk in te passen in de omgeving.